forex trading logo

Úvod
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo

YOUNG, EUROPEAN AND SKILLED

2016-2018

Úlohou modernej školy je vybaviť žiaka potrebnými kompetenciami tak, aby bol schopný čo najlepšie sa uplatniť v profesionálnom i osobnom živote.

Čítajte viac...
 

Imatrikulácia 2016

Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia mladých prvákov.

Čítajte viac...
 

IN VINO VERITAS