forex trading logo

Úvod
Spojená škola, Slanická osada, Námestovo

Výsledky prijímacieho konania

pre školský rok 2016/2017

5-ročný študijný odbor - hotelová  akadémia 6323 K

P. č.

 

Pridel.
body prospech

Monitor %

Monitor

Pridel.
Body
monitor

Prijímacie skúšky
skúšky

Pridel.
Body
PS

Body
celkom

Poznámka

kód žiaka

JS

M

SJL

Cudzí jazyk

1

177-2

34,00

80,00

80,00

80,000

24,00

13,50

14,00

27,50

85,50

prijatý/á

2

152-1

38,00

68,00

80,00

74,000

24,00

9,00

10,00

19,00

81,00

prijatý/á

3

146-3

32,00

84,00

75,00

79,500

24,00

13,00

10,50

23,50

79,50

prijatý/á

4

167-1

30,00

88,00

60,00

74,000

24,00

10,50

13,00

23,50

77,50

prijatý/á

5

176-1

30,00

80,00

55,00

67,500

21,00

13,00

12,50

25,50

76,50

prijatý/á

6

152-3

32,00

72,00

60,00

66,000

21,00

9,50

13,00

22,50

75,50

prijatý/á

7

178-2

30,00

68,00

60,00

64,000

21,00

10,00

13,50

23,50

74,50

prijatý/á

8

190-2

30,00

56,00

70,00

63,000

21,00

11,50

11,00

22,50

73,50

prijatý/á

9

167-3

24,00

76,00

55,00

65,500

21,00

14,00

13,50

27,50

72,50

prijatý/á

10

152-2

32,00

60,00

30,00

45,000

15,00

13,50

9,50

23,00

70,00

prijatý/á

11

152-4

26,00

76,00

75,00

75,500

24,00

9,00

11,00

20,00

70,00

prijatý/á

12

165-1

20,00

80,00

65,00

72,500

24,00

13,00

12,00

25,00

69,00

prijatý/á

13

166-1

32,00

52,00

40,00

46,000

15,00

11,50

10,00

21,50

68,50

prijatý/á

14

177-1

22,00

80,00

60,00

70,000

21,00

10,50

14,00

24,50

67,50

prijatý/á

15

157-1

20,00

84,00

75,00

79,500

24,00

13,00

10,50

23,50

67,50

prijatý/á

16

179-2

16,00

76,00

90,00

83,000

27,00

11,50

12,50

24,00

67,00

prijatý/á

17

157-3

18,00

72,00

75,00

73,500

24,00

12,50

11,50

24,00

66,00

prijatý/á

18

167-2

24,00

68,00

45,00

56,500

18,00

10,50

12,50

23,00

65,00

prijatý/á

19

165-3

16,00

80,00

80,00

80,000

24,00

11,00

12,00

23,00

63,00

prijatý/á

20

146-1

22,00

76,00

35,00

55,500

18,00

10,00

12,00

22,00

62,00

prijatý/á

21

165-2

14,00

64,00

75,00

69,500

21,00

12,50

13,00

25,50

60,50

prijatý/á

22

190-1

22,00

60,00

20,00

40,000

12,00

12,50

13,50

26,00

60,00

prijatý/á

23

187-2

18,00

68,00

50,00

59,000

18,00

11,00

11,00

22,00

58,00

prijatý/á

24

155-1

14,00

68,00

40,00

54,000

18,00

11,50

13,00

24,50

56,50

prijatý/á

25

187-3

14,00

60,00

70,00

65,000

21,00

13,00

7,00

20,00

55,00

prijatý/á

26

167-4

12,00

76,00

25,00

50,500

15,00

13,00

13,50

26,50

53,50

prijatý/á

27

176-3

20,00

56,00

30,00

43,000

15,00

10,00

8,00

18,00

53,00

neprijatý/á

28

191-1

12,00

68,00

45,00

56,500

18,00

10,00

12,50

22,50

52,50

neprijatý/á

29

179-1

6,00

60,00

95,00

77,500

24,00

10,50

12,00

22,50

52,50

neprijatý/á

30

155-3

12,00

48,00

50,00

49,000

15,00

11,00

13,50

24,50

51,50

neprijatý/á

31

157-2

8,00

80,00

75,00

77,500

24,00

10,00

9,50

19,50

51,50

neprijatý/á

32

178-1

20,00

76,00

45,00

60,500

18,00

6,00

7,00

13,00

51,00

neprijatý/á

33

181-1

10,00

64,00

30,00

47,000

15,00

11,50

12,00

23,50

48,50

neprijatý/á

34

157-4

12,00

44,00

45,00

44,500

15,00

10,00

11,00

21,00

48,00

neprijatý/á

35

187-1

12,00

52,00

50,00

51,000

18,00

9,00

8,50

17,50

47,50

neprijatý/á

36

155-2

12,00

52,00

20,00

36,000

12,00

11,50

11,00

22,50

46,50

neprijatý/á

37

179-3

10,00

80,00

60,00

70,000

21,00

9,50

5,00

14,50

45,50

neprijatý/á

38

176-2

12,00

40,00

20,00

30,000

9,00

9,50

10,00

19,50

40,50

neprijatý/á

39

165-4

0,00

52,00

60,00

56,000

18,00

9,00

12,00

21,00

39,00

neprijatý/á

40

191-2

0,00

28,00

35,00

31,500

12,00

9,00

11,00

20,00

32,00

neprijatý/á

41

183-1

4,00

44,00

45,00

44,500

15,00

6,00

6,50

12,50

31,50

neprijatý/á

42

158-1

0,00

44,00

30,00

37,000

12,00

12,00

6,00

18,00

30,00

neprijatý/á

43

146-2

0,00

44,00

15,00

29,500

9,00

8,00

9,50

17,50

26,50

neprijatý/á

44

183-2

0,00

28,00

20,00

24,000

9,00

nezúčastnil/a sa

0,00

9,00

neprijatý/á

45

175-1

36,00

88,00

80,00

84,000

27,00

nezúčastnil/a sa

0,00

63,00

neprijatý/á

46

192-1

26,00

56,00

50,00

53,000

18,00

nezúčastnil/a sa

0,00

44,00

neprijatý/á

47

182-1

14,00

72,00

65,00

68,500

21,00

nezúčastnil/a sa

0,00

35,00

neprijatý/á

48

146-4

8,00

80,00

80,00

80,000

24,00

nezúčastnil/a sa

0,00

32,00

neprijatý/á
 

Budúcnosť  cestovného ruchu je v dobrých rukách

Rozvoj a úroveň cestovného ruchu závisí od mnohých predpokladov – prírodných, kultúrno-historických,
od úrovne infraštruktúry a v neposlednom rade od pracovníkov – ich profesionality, vzťahu k ľuďom,
komunikatívnosti, kreativity a radu ďalších vlastností a schopností.

Zručnosti, schopnosti a vlastnosti potrebné pre prácu v službách cestovného ruchu si naši hoteláci
rozvíjajú v rámci viacerých odborných predmetov už od druhého ročníka, napr. animácia v cestovnom
ruchu, kongresové služby, sprievodcovské služby, podnikanie v cestovnom ruchu a v ďalších.

Na hodinách animácie sa žiaci učia pripraviť atraktívny program a aktivity pre účastníkov cestovného
ruchu tak, aby hostia prežili nezabudnuteľný, originálny pobyt a radi sa na miesto dovolenky opäť vrátili.
Výsledkom ich prípravy bolo niekoľko zaujímavých animačných programov –workshopy – rôzne spôsoby
zdobenia kraslíc, medovníkov, výroba suvenírov, maľovanie, športový a tanečný program, vzdelávacie aktivity.

Zorganizovaním malého kongresového podujatia na tému Cukrovinky budúcnosti si žiaci druhého ročníka
nacvičili všetky etapy prípravy a realizácie kongresu.